By System Ayyıldıztim Tarafından Hacked
    • Hacked By System Ayyıldız Tim

Piraté par le système Ayyıldız Tim

  • Hacked By Σύστημα Ayyıldız Tim

Yazan :  BozKurt3434


Kim Bu AyYıldızTim :


  • Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye'ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim olarak internet sitemizde veya facebook’daki sayfamızda kesinlikle siyasi konulara izin verilmeyecektir, aksi olduğu durumlarda derhal gereken tedbirler alınıp, olaylara bulaşan kişiler sayfadan uzaklaştırılacaklar. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.


Ayyıldız Tim founded in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer against cyber attacks is an organization lobbying. Ayyıldız Tim has been tasked with responding to any planned or planned attack by identifying the countries and elements targeting our country. The most important element of our organizational purpose was Statism. We regard our disregard for the institutions of our country, the statesmen, our spiritual values ​​as an attack on the integrity of our country, and we determine our steps accordingly. It is not possible for us to accept any actions against our Military Order, especially our intelligence units, our police department. As Ayyıldız Tim, absolutely no political issues will be allowed on our internet site or facebook page, otherwise we will take the necessary precautions immediately and the people who are involved in the events will be removed from the page. Ayyıldız Tim aims to unite under the single roof of the country, which is far from racism, who loves our country from Edirne to Kars, by continuing its existence as pro-unity and solidarity.


Ayyıldız Tim gegründet im Jahr 2002 gegen die Türkei im Internet und die von den entgegengesetzten Kräften gemacht wird als ein Freiwilliger gegen Cyber-Attacken ist eine Organisation, Lobbying. Ayyıldız Tim wurde beauftragt, auf jeden geplanten oder geplanten Angriff zu reagieren, indem er die Länder und Elemente identifiziert, die auf unser Land abzielen. Das wichtigste Element unseres Organisationszwecks war der Statistizismus. Wir betrachten unsere Missachtung der Institutionen unseres Landes, der Staatsmänner, unserer geistigen Werte als einen Angriff auf die Integrität unseres Landes, und wir bestimmen unsere Schritte entsprechend. Es ist uns nicht möglich, Maßnahmen gegen unseren Militärorden, insbesondere unsere Geheimdienste, unsere Polizeidienststelle, zu akzeptieren. Als Ayyıldız Tim sind absolut keine politischen Probleme auf unserer Internetseite oder Facebook-Seite erlaubt, ansonsten werden wir sofort die notwendigen Vorkehrungen treffen und die Personen, die an den Veranstaltungen beteiligt sind, werden von der Seite entfernt. Ayyıldız Tim möchte unter dem Dach des Landes, das weit entfernt von Rassismus ist, das Land von Edirne bis Kars liebt, indem es seine Existenz als Einheit und Solidarität fortführt.